Wójt Gminy Miedźna oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli zaprasza dzieci z Gminy Miedźna do wypoczynku letniego w postaci półkolonii, które są organizowane przez szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze
kontakt: tel. 0 32 211 71 29
strona www: www.spjk.pl

Zespół Szkół w Woli
kontakt: tel. 0 32 211 83 96
strona www: www.sp1wola.eu/news.php

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej
kontakt: tel. 0 32 211 31 89
strona www: www.zsmiedzna.edupage.org

Terminy półkolonii:
I turnus 02.07.2018 – 06.07.2018
II turnus 09.07.2018 – 13.07.2018
Oba turnusy 02.07.2018-13.07.2018

Rekrutacja: Uczestnikami półkolonii mogą być wszystkie dzieci w wieku od 7 lat zamieszkałe na terenie gminy Miedźna, nie tylko uczniowie danych szkół. Po pobraniu karty uczestnictwa, która zostanie zamieszczona na stronie szkoły, rodzic zobowiązany jest wypełnić ją i oddać w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje dot. kryteriów rekrutacji oraz organizacji zajęć podczas półkolonii można uzyskać bezpośrednio u dyrektorów lub w sekretariatach szkół.

Joomla templates by a4joomla