Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia do trzech nowoutworzonych sal przedszkolnych, pomieszczenia kuchennego, gabinetu specjalistycznego Gminnego Publicznego Przedszkola w Górze oraz pomocy niezbędnych do realizacji projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikami nr od 1 do 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1-5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Zawiadomienie o wyborze oferty

Joomla templates by a4joomla