Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Gminie Miedźna środki z rezerwy części oświatowej subwencji. Kwota 74 183,00 zł jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Rozwijanie zainteresowań naukowych, w tym przyrodniczych jest priorytetowym zadaniem współczesnego szkolnictwa, dlatego, uzyskane środki pozwolą na właściwe wyposażenie pracowni, aby nauczyciele i uczniowie mieli możliwość najlepszej realizacji treści z podstawy programowej oraz rozwijania kreatywności i innowacyjności. Pomoce zakupione w ramach dofinansowania pozwolą efektywnie wspierać indywidualny rozwój uczniów.

Joomla templates by a4joomla