Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli zaprasza do złożenia ofert na dostawę zabawek do Gminnego Publicznego Przedszkola w Górze w ramach projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 1 - Zabawki
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

 

Joomla templates by a4joomla