Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, zaprasza do udziału w konkursie „Śląskie w kapsule czasu”. Kapsuła czasu to instalacja jubileuszowa, która zostanie umieszczona w fasadzie elewacji historycznego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z okazji jego 90. rocznicy. W kapsule czasu zostaną zamieszczone artefakty (przedmioty wykonane ludzką ręką, np. informacje, zdjęcia, rysunki) wybrane w drodze konkursu, którego warunki i zasady przeprowadzenia określa niniejszy Regulamin. Więcej informacji: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/slaskie-w-kapsule-czasu-zmiana-terminu/

Joomla templates by a4joomla