Na podstawie § 7 ust. 1 Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Miedźna  informuje, że nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna (parter, segment A), w następujących terminach:

·         25 kwietnia 2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.30

·         26 kwietnia 2019 r. w godzinach od 7.30 do 14.00.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy Miedźna: http://www.miedzna.pl/2019/04/12/ogloszenie-o-terminie-oraz-miejscu-naboru-wnioskow-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-ramach-programu-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-gminy-miedzna/

Joomla templates by a4joomla