30 maja 2019 r. w Gminie Miedźna odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu i szkole. Wśród zaproszonych prelegentów byli: autorka metody prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska – Rożek, dr hab. Prof. UP Marta Korendo, dr Katarzyna Sedicy – Mączka z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Podczas konferencji wzięli udział również dr Łucja Skrzypiec z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach oraz Radosław Szymański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka NEURON, a także nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie.

Wykłady prelegentów dotyczyły praktycznego wykorzystania Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania® w przedszkolu i szkole, a także neurologii, budowy mózgu oraz zmian zachodzących w mózgu dziecka podczas początkowej nauki czytania i pisania. Metoda bazuje na najnowszych badaniach neurobiologicznych i odwzorowuje naturalny proces rozwoju mowy dziecka. Podstawowym założeniem metodologicznym jest nauka czytania sylabami. Szeroko omówiono również zagadnienie dysleksji, trudności dzieci w nauce czytania i pisania oraz gotowości szkolnej.

Podczas konferencji wystąpili również nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, w której od kilku lat stosowana jest Metoda Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania®. Nauczyciele szeroko omówili jak wygląda praca z dziećmi z wykorzystaniem tej metody. Przedstawiono efekty pracy z uczniami. Umiejętność czytania zdobywana przez dzieci wzmacnia ich poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Dzieci rozwijają pozytywny obraz własnej osoby, co warunkuje osiągnięcie kolejnych sukcesów szkolnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli w Szkole Podstawowej w Górze pracujących tą metodą, uczniowie dokonują ogromnych postępów w nauce czytania i pisania, a także chętniej podejmują nowe zadania, uczą się z ciekawością i przyjemnością.

W latach 2017-2018 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze realizowano projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej „Edukacja, wsparcie i rozwój”, w ramach którego utworzono Pracownię Dojrzałości Szkolnej. Pani prof. zw dr hab. Jagoda Cieszyńska oraz pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie objęli Pracownię opieką metodyczną, przeprowadzili wiele konsultacji z nauczycielami, a także wykłady dotyczące diagnozy i terapii.

Joomla templates by a4joomla