Gmina Miedźna złożyła wniosek o przyznanie Grantu na projekt wspomagający szkoły w organizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość „ Zdalna Szkoła”

Wnioskiem objęto 6 szkół z Gminy Miedźna. W ramach projektu planuje się zakup  25 laptopów wraz z oprogramowaniem. We wniosku został ujęty także koszt dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu. Kwota wnioskowanego wsparcia to 79 989,75 zł.