Przypominamy pracodawcom o obowiązku informowania Wójta Gminy Miedźna o zawarciu z młodocianym, zamieszkującym na terenie Gminy Miedźna, umowy w celu przygotowania zawodowego. W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem poinformować należy również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

PODSTAWA PRAWNA: §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Powiadomienie o zawarciu umowy w cely przygotowania zawodowego z młodocianym

Joomla templates by a4joomla