Z zeszłorocznego naboru wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” skorzystają trzy placówki tj. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze oraz Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej.

Właśnie została podpisana umowa o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi dla ww. szkół i przedszkola. W ramach programu zostaną zakupione nowości wydawnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola i nowości wydawnicze oraz lektury szkolne (nie podręczniki) dla bibliotek szkolnych. Zakupione zostanie wyposażenie do bibliotek szkolnych. Zostaną zrealizowane działania promujące czytelnictwo polegające między innymi na przeprowadzeniu licznych konkursów czytelniczych, spotkań autorskich, zajęć z elementami biblioterapii oraz wielu innych działań mających na celu poprawę czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ponadto powyższe działania promujące czytelnictwo zostaną dofinansowane. Zakupione zostaną nagrody dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo.

 Całość zadania: 30 750,00 zł. Kwota pozyskanych środków: 24 600,00 zł.