Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli instytucji publicznych, Rady Gminy oraz przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne służące opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna. W czasie spotkania przeprowadzone zostaną wywiady indywidualne z mieszkańcami Gminy Miedźna.

Celem spotkania jest:
Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Miedźna oraz:

  • zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
  • przedstawienie wyników diagnozy Gminy Miedźna w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
  • przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami,
  • przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z mieszkańcami Gminy Miedźna.

Miejsce spotkań:
Urząd Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, Sala Konferencyjna (parter)

Terminy spotkań:
27 marca 2017 roku o godz. 16:00
30 marca 2017 roku o godz. 16:00

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach!

Joomla templates by a4joomla