Jak powszechnie wiadomo „Matematyka jest królową nauk”. Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia.

Zdobywanie umiejętności matematycznych od najmłodszych lat jest istotne dla rozwoju dziecka i jego dalszej nauki. Staraniem nauczycieli edukacji przedszkolnej jest, aby dzieci te umiejętności zdobyły, a matematyka sprawiała im przyjemność.

Naukę matematyki przez zabawę zapewnia innowacyjna metoda profesora Milana Hejnego tzw. „metoda czeska”.  Profesor Milan Hejny jest absolwentem Uniwersytetu Karola w Pradze Profesorem zwyczajnym matematyki oraz edukacji matematycznej na uniwersytecie Karola w Pradze na Wydziale Edukacji. Rozwinął on teorię modeli standardowych, przekształconą w ciągu ostatnich dziesięciu lat przez praską grupę badawczą w edukację matematyczną zorientowaną na proces. Ta nowa strategia nauczania jest wprowadzana do szkół Republiki Czeskiej. Wiele dzieci obecnie boi się lekcji matematyki i poza szkołą unika wszelkich sytuacji, które kojarzą się z tym przedmiotem. Profesor sam, będąc małym chłopcem miał ogromne problemy ze zrozumieniem matematyki i to rodziło u niego frustrację. Metoda powstała jako odzew kochającego ojca – również matematyka – na problemy dydaktyczne swojego dziecka. Ojciec profesora postanowił po prostu pomóc swojemu synowi i tym samym położył podwaliny pod rozwój metody, którą po latach – profesor matematyki – Milan Hejny – dopracował do perfekcji. Metoda ta zrodzona z prostej miłości do dziecka jest adresowana do wszystkich dzieci i można ją stosować już od najmłodszych lat, opiera się bowiem na środowisku przyjaznym dziecku. Tutaj malucha nic nie zaskoczy, jedynie ośmieli i pobudzi do kreatywnej działalności, pozwoli się rozwinąć i budować swoje doświadczenie na bazie działania i popełnianych błędów, które, co ciekawe, dziecko odkrywa samodzielnie i koryguje, a nauczyciel jako mentor spełnia dyskretną rolę obserwatora, który ma czas i wspiera dziecko w jego działaniach, a nie wskazuje sposób, a tym samym „ucina” wszelką aktywność i uczy w konsekwencji „drogi na skróty”, bez osiąganej satysfakcji i wiedzy trwałej oraz stabilnej..

Ta metoda jest także obecna w przedszkolach naszej gminy.  Dzięki współpracy nauczycieli edukacji przedszkolnej między przedszkolami, wspólnie poznali tę metodę, dowiedzieli się jak ją stosować w pracy z dzieckiem.  Już wiemy, że dzieci chętnie biorą udział w zajęciach
z wykorzystaniem elementów w/w metody co przekłada się na efektywniejszą naukę matematyki w przedszkolu.

 

W roku szkolnym 2022/ 2023 w naszej gminie powstała Sieć Współpracy Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Celem współpracy była wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów właściwych dla tego etapu nauczania, przy wsparciu koordynatora i zapraszanych gości. Interesującym elementem działań były z pewnością warsztaty tematyczne, które wzbogaciły warsztat pracy nauczycieli. Część spotkań dotyczyła właśnie edukacji matematycznej prowadzonej z wykorzystaniem elementów innowacyjnej metody profesora Milana Hejnego tzw. „metoda czeska”. 

Koordynatorki Sieci Współpracy

Nauczycieli Przedszkoli w Gminie Miedźna

mgr Mariola Olesiak

mgr Małgorzata Bartas