Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół:

Biblioteka przyjazna uczniowi XV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI i dyplomy honorowe. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 9 zadań. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać w terminie do 18 maja 2017 r.na formularzu, który zamieszczony jest na stronie

Więcej informacji:

http://przyjazna-biblioteka.pl/konkurs/biblioteka-przyjazna-uczniowi-xv-edycja/

Joomla templates by a4joomla