Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli zaprasza dzieci z Gminy Miedźna do wypoczynku letniego w postaci półkolonii, które są organizowane przez szkoły:

Szkoła Podstawowa w Górze www.spjk.pl
Szkoła Podstawowa we Frydku spfrydek.edupage.org
Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli sp2wola.edupage.org
Zespół Szkół w Miedźnej spmiedzna.edupage.org

Terminy półkolonii:
I turnus 03.07.2017 – 07.07.2017
II turnus 10.07.2017 – 14.07.2017
Oba turnusy 03.07.2017 – 14.07.2017

Koszt:
150 zł od osoby za jeden tydzień

Rekrutacja:
Uczestnikami półkolonii mogą być wszystkie dzieci w wieku od 7 lat zamieszkałe na terenie gminy Miedźna, nie tylko uczniowie danych szkół.

Zapisy na półkolonie będą odbywać się w terminie od 17.05.2017 r. do 26.05.2017 r. na podstawie zasad zamieszczonych na stronie szkoły. Jednym z głównych kryteriów będzie praca zawodowa obojga rodziców.

Po pobraniu karty uczestnictwa, która zostanie zamieszczona na stronie szkoły, rodzic zobowiązany jest wypełnić ją i oddać w sekretariacie szkoły. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość wpłat (termin zostanie podany).

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji i organizacji zajęć podczas półkolonii można uzyskać bezpośrednio u dyrektorów lub w sekretariatach szkół.

Joomla templates by a4joomla