26 maja 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dwujęzyczność – potencjał na przyszłość” sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Dwuletni projekt, o budżecie sięgającym niemal 50 tysięcy euro, miał za zadanie przybliżyć szkołę do poszerzenia swojej oferty edukacyjnej o oddziały dwujęzyczne, głównie poprzez podwyższenie kompetencji językowych nauczycieli oraz przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do wdrażania dwujęzyczności.

Celem konferencji było zaprezentowanie i upowszechnianie efektów zrealizowanego projektu w społeczności lokalnej. Przedstawiono cele i działania kończącego się właśnie projektu, w szczególności relacje z wyjazdów na mobilności zagraniczne, tj.: kursy języka angielskiego w Oxfordzie i Brighton, w których wzięło udział każdorazowo po 5 nauczycieli, kurs metodyczny dla 2 nauczycieli języka angielskiego w Edynburgu oraz wizyta 10 nauczycieli w szkole partnerskiej w Zwolle, w Holandii, która służyła obserwacji zajęć prowadzonych w oddziałach dwujęzycznych. Wiele uwagi poświęcono także głównemu celowi projektu, czyli wdrożeniu oddziałów dwujęzycznych w szkole. Dobrą praktyką i swoimi doświadczeniami na tym polu podzieliła się Pani Urszula Machalica, dyrektor Zespołu Szkół im. Karola Miarki w Żorach, szkoły, która od ponad 12 lat prowadzi oddziały dwujęzyczne na poziomie gimnazjum i liceum. Uroczystość swoją obecnością uświetniła również Pani Joanna Sobotnik, wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, będąca jednocześnie ekspertem w dziedzinie projektów unijnych. Pani wizytator z dużym uznaniem wypowiadała się o zrealizowanym przez szkołę projekcie, a w swojej wypowiedzi skierowanej do młodzieży podkreśliła jak ważna jest znajomość języków obcych na rynku edukacyjnym i pracy oraz zaznaczyła, iż plany szkoły związane z otwarciem oddziałów dwujęzycznych doskonale wpisują się w cele edukacyjne, które stawia swoim uczestnikom i beneficjentom program Erasmus+.

Joomla templates by a4joomla