W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli wzięła udział w realizacji zadania w zakresie działalności ogólnoprofilaktycznej dla dzieci z klas III szkół podstawowych pt. „Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”. Tegoroczny wyjazd jest kolejnym tego typu wyjazdem. Tego rodzaju wypoczynek organizowany jest corocznie od wielu lat. W tym roku skorzystało z niego 52 uczniów wypoczywając w miejscowości nadmorskiej w okresie od 21.05.2017 r. do 04.06.2017 r. w Dźwirzynie.

W czasie pobytu dzieci na „Zielonej szkole” realizowany był program profilaktyki zdrowotnej. Zajęcia odbywały się najczęściej w plenerze i miały charakter gier, zabaw czy konkursów. Podczas wyjazdu ma miejsce korelacja zabawy z nauką, która odbywa się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, co ma swoje pozytywne walory poznawcze, rekreacyjne i zdrowotne. Zdobywanie wiedzy opiera się na indywidualnych doświadczeniach ucznia, który obserwując – uczy się. Brak dzwonków międzylekcyjnych pozwala na indywidualne tempo nauki, zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia. Dzieci mają możliwość przełamania lęku związanego z oddaleniem od rodziców, nauczyć się wspólnie mieszkać, pomagać sobie i akceptować się wzajemnie. Pobyt na „Zielonej szkole” daje szansę lepszego poznania uczniów oraz pełniejszego zintegrowania zespołu klasowego.

Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Joomla templates by a4joomla