W Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli w ramach realizacji projektu „Doświadczam Edukuję” odbywają się zajęcia „Przez eksperyment do sukcesu”, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowanie fizyką i chemią, przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty.

W Dniu Dziecka odbywały się specjalnie zajęcia w pracowni chemicznej. Młodzi chemicy z grupy projektowej „Przez eksperyment do sukcesu” przygotowali pokaz doświadczeń chemicznych dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Swoje umiejętności demonstrowali prezentując m.in. wybuchowy wodór czy oślepiające działanie magnezu.

Młodzież z grupy projektowej „Przez eksperyment do sukcesu” uczestniczyła również w zajęciach laboratoryjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach. W liceum uczniowie mieli możliwość skorzystania z nowoczesnego dygestorium. Wykonywali więc doświadczenia z wydzieleniem toksycznych gazów: sublimującego jodu, tlenków azotu, tlenków siarki i innych.

W ramach zajęć projektowych grupa uczniów zwiedziła profesjonalne laboratorium chemiczne SGS Pszczyna. Uczniowie zapoznali się z profilem działalności firmy - badanie wody pitnej, ścieków, gleby, składu bakteriologicznego powietrza. Młodzi chemicy mieli niebywałą okazję zobaczyć w praktyce zastosowanie najnowszych technologii chemicznych - ekstrakcje, chromatografię, oznaczanie metali itp.

Podczas zajęć „Szkolny Inkubator Kariery” uczniowie zwiedzili Centrum Przedsiębiorczości w Woli. Prezes spółki Pan Janusz Kasza osobiście oprowadził i zapoznał młodzież z działalnością firmy. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat możliwości szkoleń, uzyskiwania datacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskiwania porad prawnych i wspierania lokalnej ludności w kreatywne poszukiwanie swojej drogi zawodowej.

Uczniowie klas drugich brali udział w warsztatach "Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja oraz skuteczne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej" w ramach zajęć "Na językach". Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się jak właściwie prezentować swoje umiejętności i zalety oraz jakich błędów unikać. Poznali również techniki prowadzenia negocjacji i osiągania kompromisu, które będą mogli wykorzystać w przyszłości w życiu codziennym i zawodowym. Prowadzący warsztaty wskazał również znajomość języków obcych jako jeden z ważniejszych czynników stanowiących o atrakcyjności pracownika na rynku pracy.


Gimnazjum nr 2 Wola

Joomla templates by a4joomla