Przystępujemy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 11.1.1. „Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT”, Działania 11.1. „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego”, Priorytetu XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 396 509,10 zł.

Projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze oraz podniesienie jakości edukacji w tej placówce poprzez wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz meble. W przedszkolu zostanie także rozszerzona oferta edukacyjna o dodatkowe zajęcia m.in. teatralne, rytmiczne i logopedyczne. Nowe zajęcia będą odbywały się w przedszkolu od września 2018 r. do września 2019 r. w nowo wybudowanych trzech salach, na co pozyskano dofinansowanie w ramach projektu infrastrukturalnego: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego ZIT. Na parterze zostanie dobudowana nowa sala dydaktyczna z możliwością wykorzystania jej do organizacji przedstawień, szatnia dla całego przedszkola oraz łazienka dla dzieci, węzeł sanitarny dla personelu i gości. Na pierwszym piętrze budynku zaprojektowano dwie sale dydaktyczne z łazienkami dla dzieci oraz odpowiednimi zapleczami, gabinet terapeutyczny oraz dwa biura. W nowej części przedszkola zostanie wybudowana nowa klatka schodowa. Układ funkcjonalny przedszkola zostanie przebudowany w celu m.in. zwiększenia dostępności dla dzieci niepełnosprawnych.

Dofinasowanie uzyskane w ramach dwóch projektów zwiększy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Miedźna. Liczba miejsc w przedszkolu w Górze zwiększy się o 50, a w efekcie do przedszkola będzie mogło uczęszczać aż 140 przedszkolaków.

Rzut 1 piętra
Rzut parteru

Joomla templates by a4joomla