Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia:

1) kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów - załącznik nr 1;

Plik do pobrania


2) kryteria oraz przydzielone tym kryteriom punkty oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych a zamieszkałych poza obwodem szkoły - załącznik nr 2;

Plik do pobrania


3) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - załącznik nr 3;

Plik do pobrania

4) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 4.

Plik do pobrania

Joomla templates by a4joomla