Tabela nr 1. Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Placówka

Ilość oddziałów

Ilość dzieci
ogółem

Przedszkole nr 1 w Woli (z oddziałami integracyjnymi)

4

75

Przedszkole nr 2 w Woli

4

100

Przedszkole nr 3 w Woli

4

100

Przedszkole we Frydku

4

88

Przedszkole w Miedźnej

4

95

Przedszkole w Górze

6

145

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli

2

49

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej we Frydku

1

25

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 (z oddziałami integracyjnymi)

2

37

Razem:

31

714

 

 

 

Tabela nr 2. Liczba oddziałów oraz uczniów w szkołach podstawowych

wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Placówka

Ilość oddziałów szkoły podsta-
w
owej

Ilość dzieci szkoły podsta-wowej

Ilość oddziałów przedszkol-nych w szkole podsta-wowej

ilość dzieci
w oddziałach przedszkol-nych szkoły podsta-wowej

Razem liczba oddziałów

Razem liczba uczniów

Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli

18

393

2

49

20

442

Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli

16

321

2

37

18

358

Szkoła Podstawowa
we Frydku

13

252

1

25

14

277

Szkoła Podstawowa
w Miedźnej

10

194

0

0

10

194

Szkoła Podstawowa
w Górze

16

330

0

0

16

330

Razem

73

1490

5

111

78

1601

 

 

 

Tabela nr 3. Ilość uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Placówka

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

8

181

Technikum nr 1 w Woli

1

10

Razem:

9

191

 

 

 

Tabela nr 1. Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wg danych na dzień 30.09.2020 r.

Placówka

Ilość oddziałów

Ilość dzieci
ogółem

Przedszkole nr 1 w Woli (z oddziałami integracyjnymi)

4

96

Przedszkole nr 2 w Woli

4

97

Przedszkole nr 3 w Woli

4

100

Przedszkole we Frydku

4

91

Przedszkole w Miedźnej

4

95

Przedszkole w Górze

6

145

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli

2

50

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej we Frydku

1

25

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 (z oddziałami integracyjnymi)

2

41

Razem:

31

740

 

 

 

Tabela nr 10.1. Liczba oddziałów oraz uczniów w szkołach podstawowych wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Placówka

Ilość oddziałów szkoły podsta-wowej

Ilość dzieci szkoły podsta-wowej

Ilość oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

ilość dzieci
w oddziałach przedszkol-nych szkoły podstawowej

Razem liczba oddziałów

Razem liczba uczniów

Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli

18

409

2

50

20

459

Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli

16

313

2

41

18

354

Szkoła Podstawowa
we Frydku

14

260

1

25

15

285

Szkoła Podstawowa
w Miedźnej

11

219

0

0

11

219

Szkoła Podstawowa
w Górze

16

346

0

0

16

346

Razem

75

1547

5

116

80

1663

 

 

 

Tabela nr 3. Ilość uczniów w szkole ponadpodstawowej wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

Placówka

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

8

173