Tabela. Liczba oddziałów oraz uczniów w szkołach podstawowych wg stanu na dzień 30 września 2021 r.

Placówka

Ilość oddziałów szkoły podsta-wowej

Ilość dzieci szkoły podsta-wowej

Ilość oddziałów przed-szkolnych w szkole podstawowej

ilość dzieci
w oddziałach przed-szkolnych szkoły podstawowej

Razem liczba oddziałów

Razem liczba uczniów

Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli

18

397

3

59

21

456

Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli

17

317

2

43

19

360

Szkoła Podstawowa
we Frydku

14

250

1

25

15

275

Szkoła Podstawowa
w Miedźnej

11

227

0

0

11

227

Szkoła Podstawowa
w Górze

16

331

0

0

16

331

Razem

76

1522

6

127

82

1649

 


Tabela. Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Placówka

Ilość oddziałów

Ilość dzieci
ogółem

Przedszkole nr 1 w Woli

4

98

Przedszkole nr 2 w Woli

4

100

Przedszkole nr 3 w Woli

4

100

Przedszkole we Frydku

4

93

Przedszkole w Miedźnej

6

140

Przedszkole w Górze

6

145

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli

3

59

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej we Frydku

1

25

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 (z oddziałami integracyjnymi)

2

43

Razem:

34

803

 


Tabela. Ilość uczniów w szkole ponadpodstawowej

Placówka

Ilość oddziałów

Ilość uczniów

Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach

8

171