Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz pracownicy emerytowani mogą złożyć z Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej lub w placówce odpowiadającej miejscu zatrudnienia wniosek oraz 3 egzemplarze umowy dot. pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
Umowa o pożyczkę z ZFŚS
Oświadczenie
Regulamin

 

Regulamin i wniosek Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.

Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczyciela należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Gminy Miedźna (1 piętro) ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w zamkniętej kopercie z adnotacją "Wniosek o pomoc zdrowotną dla nauczycieli"

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego dla nauczyciela
Zarządzenie w sprawie ustalenia wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotna dla nauczyciela
Joomla templates by a4joomla