„Miedźna pamięta” i nigdy nie zapomni…


Realizacja projektu Miedźna pamięta  obejmującego wzbogacenie zbiorów izby regionalnej, stworzenie skweru oraz wykonanie tablic upamiętniających początki szkolnictwa oraz patrona szkoły w Miedźnej.

Od marca tego roku w Zespole Szkolno  Przedszkolnym w Miedźnej realizowany jest projekt zatytułowany „Miedźna pamięta”, ważkość poruszanego tematu oraz pomysł i ogromne zaangażowanie zostały docenione przez kapitułę Fundacji BGK, czego dowodem jest przyznanie Gminie Miedźna grantu w wysokości 30 tysięcy złotych na jego realizację.


Całość działań odbywa się w ramach programu Moja Mała Ojczyzna przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego
.

Przez najbliższe miesiące Pani Stanisława Nycz, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkolno  Przedszkolnego w Miedźnej przybliżą nam dawne dzieje szkolnictwa w Miedźnej oraz działania lokalnych bohaterów Powstań Śląskich. W ramach realizacji zadań projektowych lokalny miesięcznik „Gminne sprawy” opublikował wywiady zawierające wspomnienia dawnych uczniów szkoły w Miedźnej. Ponadto przygotowana zostanie aplikacja wraz z wizualizacją dawnego budynku szkoły.
Historia, także i w Miedźnej, pozostawiła po sobie wiele wspomnień. Uczniowie razem z nauczycielką postanowili o zachowaniu ich w pamięci, aby echo tych wydarzeń nie zanikło, a pozostało z nami jak najdłużej, dlatego nauczyciele i chętni uczniowie zaprojektowali tablice upamiętniające początki szkolnictwa w Miedźnej oraz lokalnych bohaterów, w tym mieszkańca Grzawy  powstańca styczniowego Augustyna Wojciecha.


Dzięki pozyskanym środkom przy szkole i przedszkolu powstaną dwa miejsca pamięci, poświęcone rodzimym patriotom oraz początkom szkolnictwa w Miedźnej.

Szkolna Izba Pamięci została uzupełniona o tradycyjne regionalne stroje „Ziemi Pszczyńskiej”, a znajdujące się w niej sprzęty zinwentaryzowano oraz opisano. Ponadto uczniowie klasy 6 w ramach zajęć informatycznych dokonali adaptacji i animacji popularnej legendy  O czornej księdze  podstawą filmowego opracowania stały się lekcje języka polskiego i komiksowe przedstawienie treści popularnej legendy. O bogactwie regionu i walorach gminy Miedźna oraz obiektów historycznych mieszczących się na jej terenie, uczniowie przekonali siebie, tworząc plakaty i foldery prezentowane w szkole.

Cały projekt zostanie podsumowany w dniu 20 czerwca tego roku. Ta data stanowi od 2022 roku ważny dzień dla uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miedźnej, jest to bowiem Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Tego dnia, w szkole zostanie zorganizowana uroczystość odsłonięcia pamiątkowych tablic oraz gra terenowa dla lokalnej społeczności  uczniów,
 Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna” .

Źródło: ZSP w Miedźnej

 

 

 

 

Projekt „Miedźna pamięta”!

Przez najbliższe miesiące Pani Stanisława Nycz oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej przybliżą nam dawne dzieje szkolnictwa w Miedźnej oraz działania lokalnych bohaterów Powstań Śląskich.
 
Kolorowy plakat z wizerunkiem szkoły i logotypami Moja Mała Ojczyzna i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
Lokalny patriotyzm jest wartością posiadającą szczególne znaczenie dla społeczności szkolnej. Historia, także i w Miedźnej, pozostawiła po sobie wiele wspomnień. Uczniowie razem z nauczycielką postanowili o zachowaniu ich w pamięci, aby echo tych wydarzeń nie zanikło, a pozostało z nami jak najdłużej.
Przy szkole i przy przedszkolu powstaną dwa miejsca pamięci, poświęcone rodzimym bohaterom Powstań Śląskich oraz początkom szkolnictwa w Miedźnej.
Izba Pamięci w szkole zostanie uzupełniona o tradycyjne regionalne stroje „Ziemi Pszczyńskiej”.
Ważkość poruszanego tematu oraz pomysł i ogromne zaangażowanie zostały docenione przez kapitułę Fundacji BGK, czego dowodem jest przyznanie Gminie Miedźna grantu w wysokości  30000,00  złotych na jego realizację.
 
„Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie Moja Mała Ojczyzna – Edycja VI”
 
 
źrodło: www.miedzna.pl