Rodzicu!

Na podstawie art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe można ubiegać się o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły. W tym celu należy do Wójta Gminy Miedźna skierować wniosek dołączając zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka do danej szkoły

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły

Wniosek o zapewnienie bezpłatnego transportu ucznia

Joomla templates by a4joomla