Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ministertwa https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r

Telefony stacjonarne Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli są już dostępne. Zapraszamy do kontaktu.