25 maja 2018 r. odbędą się wybory uzupełniające na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który został powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Ideą Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym oraz kształtowanie obywatelskich postaw i umiejętności społecznych. O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, ale nie przekroczyli 24 roku życia i zamieszkują na terenie województwa śląskiego. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.mlodzi.slaskie.pl

Joomla templates by a4joomla