Uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej w Miedźnej w ramach zajęć „Poznaję, widzę, wiem…” uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Dzieci wzięły udział w warsztatach poświęconych prehistorycznej sztuce jaskiniowej „Malarstwo jaskiniowe”, podczas których z wielkim zaangażowaniem naśladowały jaskiniowych artystów, tworząc własne rysunki naskalne przy użyciu wcześniej przygotowanych farb. W trakcie zajęć „Zabawy z pradziejową ceramiką” dzieci dowiedziały się o najstarszych  metodach wykonywania naczyń oraz z wielką radością lepiły własne gliniane naczynia. Po zajęciach warsztatowych dzieci zwiedziły sale wystawowe Muzeum Archeologicznego. Wielkie zainteresowanie uczniów wzbudziły eksponaty znajdujące się na wystawie „Bogowie Starożytnego Egiptu”. Muzeum, jako najstarsza placówka archeologiczna w Polsce, posiada dużą kolekcję zabytków starożytnego Egiptu, a znajdujące się tam sarkofagi, mumie, rzeźby oraz tkaniny stanowiły dla dzieci ogromną atrakcję. 

Podczas spaceru ulicami Starego Miasta w Krakowie, dzieci poznały architekturę Rynku Głównego, zwiedziły najważniejsze zabytki m.in. Kościół Mariacki, Sukiennice i wieżę ratuszową. W ramach wycieczki dzieci zwiedziły również Wawel, gdzie zapoznały się z dziejami jednego z najstarszych miast Polski. 

Prowadzone w szkole zajęcia „Poznaję, widzę, wiem…” są dla dzieci wielką przygodą. Nauczyciele, poprzez interesujące doświadczenia zapoznają uczniów z prehistorią, śladami pierwszych ludzi  i początkami cywilizacji. Dzieci mogły wykonać z samodzielnie przygotowanej masy solnej kawałek „skały”, na którym odciskały dłonie, jako swój podpis. 

Zajęcia „Poznaję, widzę, wiem…” są realizowane w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych „Edukacja – wsparcie i rozwój”.

Joomla templates by a4joomla