• Szkolenie „Kultura w sieci” – ostatnie 1 wolne miejsce!
środy: 13.03.2019, 20.03.2019, 27.03.2019, 3.04.2019

• Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
poniedziałki 25.03.2019, 01.04.2019, 15.04.2019, 06.05.2019

• Szkolenie „Mój biznes w sieci”
środy 24.04.2019, 08.05.2019, 15.05.2019, 22.05.2019

• Szkolenie „Rodzic w Internecie”
czwartki: 25.04.2019, 09.05.2019, 16.05.2019, 23.05.2019

Wszystkie spotkania odbywają się w godz. 16:30 - 19:30 w budynku Gimnazjum
nr 2 w Woli ul. Przemysłowa 7, sala 216


Realizator zapewnia:
•    materiały szkoleniowe, notes, długopis, pendrive
•    uczestnicy pracują przy użyciu profesjonalnych laptopów z dotykowym ekranem
•    poczęstunek
•    wykłady instruktora oraz wiele ćwiczeń praktycznych
•    wspaniałą atmosferę na zajęciach

 

Co musisz wiedzieć:
•    każde szkolenie trwa 12 godzin (4 spotkania x 3 godziny z przerwami kawowymi):
•    szkolenia dla mieszkańców gminy Miedźna powyżej 25 roku życia
•    zajęcia w 10 osobowych grupach
•    uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych

 

Jak się zapisać:
•    telefonicznie u koordynatora projektu: 601 091 666 (telefon czynny od pon. do pt. w godzinach 7:00-15:00)
•    osobiście w biurze projektu: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ul. Poprzeczna 1 w Woli
•    zapisy online - z myślą o osobach, które nie mają możliwości osobistego zapisania się na szkolenie w biurze projektu, uruchomiliśmy zapisy online.
•    link do formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYUQBKM3dQ1ML_j7ymQH8sh_OS7bX6CyY05fStMTPI1mKfuQ/viewform?fbclid=IwAR2xCXvaNea9PUgu7jetZZYVEC4HO4UavMwbvtbh_p2qByEI7KjpINWXuoY
 
Projekt „Krok w przyszłość” realizowany jest w ramach programu pn. „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” POPC.03.01.00-00-0052/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; dla działania: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.